Регламент (ЕО) № 1230/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци