Kohtuasi T-696/18: 26. novembril 2018 esitatud hagi – C.R.D.O.P „Jamón de Teruel/Paleta de Teruel“ versus EUIPO – Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)