Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Razmere v kmetijstvu v Evropski uniji – Poročilo za leto 2006 {SEC(2008) 2382}