Писмен въпрос E-3460/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Изплащане на обезщетения за отнета собственост върху ферми в Зимбабве