Писмен въпрос E-4774/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Руска агресия