Писмен въпрос E-2455/08, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Въвеждане на автомобилни фарове за употреба през деня