Дело T-61/07: Определение на Първоинстанционния съд от 11 септември 2008 г. — Италия/Комисия