Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5347 – Mapfre/Salvador Caetano/JVS) Besedilo velja za EGP