Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП