Писмен въпрос E-6440/07, зададен от Dorette Corbey (PSE) на Комисията. Реклама на алкохолни напитки