Регламент (ЕО) № 717/2009 на Комисията от 4 август 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура