/* */

2007/142/ЕОРешение на Комисията от 28 февруари 2007 година за създаване на ветеринарен екип за извънредни ситуации на Общността, който да съдейства на Комисията в подпомагането на държавите-членки и трети страни във ветеринарни области, отнасящи се до определени болести по животните