/* */

Препоръка на Комисията към Съвета относно участието на Европейската общност в преговори за правно обвързващ инструмент относно живака във връзка с Решение 24/3 на Управителния съвет на Програмата на ООН за околната среда (UNEP)