Писмен въпрос P-2542/07 зададен от Christa Prets (PSE) на Комисията. Раздаване на държавни шампионски титли на аматьорски първенства и въпроса с дискриминацията