Писмен въпрос P-007550/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Фуражи за прасета и домашни птици