Писмен въпрос E-4944/08, зададен от Anni Podimata (PSE) на Комисията. Мерки за борба със замърсяването на въздуха вследствие емисии от леки автомобили