Писмен въпрос E-3713/08, зададен от Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) на Комисията. Предоставяне на финансови средства от Комисията