Писмен въпрос E-0954/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Преследването на мюсюлманската етническа група рохингия