Lista autorizațiilor statelor membre pentru alimente și ingrediente de uz alimentar care pot fi tratate cu radiații ionizante [În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante] (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial C 112 din 12 mai 2006, p. 6 )$