Dalībvalstu atļaujas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu apstrādei ar jonizējošo starojumu (Atbilstīgi 4. panta 6. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/2/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju) (Ar šo atceļ un aizstāj publikāciju Oficiālais Vēstnesis C 112, 2006. gada 12. maijs, 6. lpp. )$