Luettelo niistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittelyn ionisoivalla säteilyllä jäsenvaltiot sallivat (Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti) (Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 112, 12 toukokuuta 2006, s. 6 )$