Писмен въпрос E-6790/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Борба срещу рака