Писмен въпрос E-4515/09, зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Съвета. Процесуални права