Писмен въпрос E-5719/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Регистриране на пръстови отпечатъци от деца