Писмен въпрос E-6376/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Публични инвестиции за 2008 г.