Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2290 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de aprobare a acidului peracetic ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produse 11 și 12 (Text cu relevanță pentru SEE )$