Писмен въпрос E-4001/07, зададен от Arūnas Degutis (ALDE) на Комисията. Шенген