Kommissionens afgørelse (EU) 2019/722 af 30. april 2019 om forslaget til borgerinitiativ »Stop handelen med israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område« (meddelt under nummer C(2019) 3305)