Писмен въпрос E-0462/07 зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) и Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE) на Комисията. Гватемала — убийството на Педро Самора