Дело C-430/08: Преюдициално запитване, отправено от VAT and Duties Tribunals, Лондон (Обединено кралство) на 29 септември 2008 г. — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs