Писмен въпрос E-3140/09, зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Достъп до широколентовата технология