Писмен въпрос E-0038/09, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Места за почивка и сервизни отбивки на магистралите