Torres/OHMI-Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) Решение на Първоинстанционния съд (шести състав) от 18 декември 2008 г. # Miguel Torres, SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "TG Torre Galatea" - По-ранна словна марка на Общността "TORRES 10" - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване. # Дело T-8/07. TITJUR