Дело C-526/09: Иск, предявен на 17 декември 2009 г. — Европейска комисия/Португалска република