Писмен въпрос P-4995/08, зададен от Koenraad Dillen (NI) на Комисията. Отказ за издаване на виза