Предложение за решение на Съвета за одобрение на измененията в Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, позволяващи създаването на процедури за разрешаване на спорове, за разширяване на приложното поле на Конвенцията и за преразглеждане на целите на Конвенцията