Дело T-340/07: Иск, предявен на 4 септември 2007 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия