Писмен въпрос E-5332/07, зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) на Комисията. Централизирания регистър на наличното техническо оборудване (CRATE)