Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 4,14 % на 1 ноември 2007 г. — Обменен курс на еврото