Писмен въпрос E-2796/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Неравенство на жените в Афганистан