Писмен въпрос E-3877/08, зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Национални цени