Писмен въпрос E-6724/10 Karl-Heinz Florenz (PPE) до Комисията. Директивата за търговия с емисии (Директива 2009/29/ЕО) и насоки за помощ във връзка със системата на Европейския съюз за търговия с емисии (СЕСТЕ)