Откриване на процедура (Дело COMP/M.6690 — Syniverse/Mach) текст от значение за ЕИП