Писмен въпрос E-3974/09, зададен от Mathieu Grosch (PPE) на Комисията. Признаване на студентските карти