Cauza C-155/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 12 CE, 18 CE, 39 CE și 43 CE — Articolele 4, 28 și 31 din Acordul privind Spațiul Economic European — Legislație fiscală — Condiții de scutire de impozitul pe transferuri la prima cumpărare a unui bun imobil — Scutire rezervată numai rezidenților pe teritoriul național, precum și resortisanților de origine greacă care nu sunt rezidenți pe acest teritoriu la data cumpărării)