Byla C-155/09: 2011 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 12, 18, 39 ir 43 straipsniai — Europos ekonominės erdvės susitarimo 4, 28 ir 31 straipsniai — Mokesčių teisės aktai — Atleidimo nuo perleidžiamo turto mokesčio pirmą kartą įsigyjant nekilnojamąjį turtą sąlygos — Atleidimas nuo mokesčio tik valstybės teritorijoje nuolat gyvenančių asmenų bei graikų kilmės asmenų, negyvenančių joje pirkimo momentu)