C-155/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. január 20-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 12., EK 18., EK 39. és EK 43. cikk — Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4., 28. és 31. cikke — Adójogszabályok — Az első ingatlan vételéhez kapcsolódó vagyonátruházási illeték alóli mentesség feltételei — Kizárólag a belföldi lakóhellyel rendelkezők és a vétel időpontjában külföldi lakóhellyel rendelkező görög származású személyek részére fenntartott mentesség)