Asia C-155/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.1.2011 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 12, EY 18, EY 39 ja EY 43 artikla — Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 4, 28 ja 31 artikla — Verolainsäädäntö — Omistusoikeuden siirtoa koskevasta verosta vapauttamisen edellytykset kiinteää omaisuutta ensimmäistä kertaa hankittaessa — Vapautus, joka on varattu ainoastaan Kreikassa asuville henkilöille ja kreikkalaista alkuperää oleville henkilöille, jotka eivät asu siellä hankintahetkellä)