Kohtuasi C-155/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 20. jaanuari 2011 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklid 12, 18, 39 ja 43 — Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 4, 28 ja 31 — Maksuõigusnormid — Esimese kinnisasja ostu võõrandamismaksust vabastamise tingimused — Vabastus, mis kehtib üksnes Kreeka territooriumil elavate isikute ning Kreeka päritolu isikute suhtes, kes ei ela ostu sooritamise ajal Kreekas)