Писмен въпрос P-3294/08, зададен от Stéphane Le Foll (PSE) на Комисията. Проект за регламент с приложение в биологичното земеделие